English below

Firma SUBIO EKO s r.o. vyrábí bio přípravky na bázi užitečných bakterií a enzymů pro likvidaci a rozklad organické hmoty.

Tyto bio přípravky jsou určeny nejenom pro běžnou domácnost, dům a zahradu, ale i pro restaurace, hotely, vývařovny, potravinářský průmysl, zemědělství, chovy hospodářských zvířat, bioplynové stanice, městské či obecní čistírny odpadních vod, kanalizační odpadní systémy, atp.. V každém z odvětví si najdou své uplatnění.

 

Jedná se přátelské bakterie a enzymy, které dokáží ekologickým způsobem rozkládat organickou hmotu bez použití chemických přípravků, čistě na přírodní bázi a jejich používání je pro člověka, zvířata a rostliny i vodní organismy zcela neškodné.

Směsi se skládají z nepatogenních užitečných lyofilizovaných bakteriálních kmenů, kdy lyofilizace je proces sušení, při kterém se surovina nejdříve zmrazí a cestou sublimace se odstraní led. Led se mění přímo ve vodní páry s vynecháním tekutého stavu. Bakteriální prášek získaný touto nadstandardní technologií je 100 % přírodní produkt, velmi lehký, mimořádně mikrobiologicky čistý. Původní morfologické i biochemické vlastnosti bakterií se přitom nemění a zachovávají si životnost i několik let. Odpadá tedy starost s kratší dobou použitelnosti konkurenčních výrobků na tekuté bázi se zaměřením pro rozklad organické hmoty.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBIO EKO Ltd. produces bio products based on useful bacteria and enzymes for liquidation and decomposition of organic matter.

These bio products are intended not only for common household, home and garden, but also for restaurants, hotels, cooking facilities, food processing industry, agriculture, farm animals breeding, biogas stations, municipal and communal sewage treatment plants, sewerage networks etc. They can be employed in any field.

They are friendly bacteria and enzymes, which can decompose organic matters ecologically without use of chemical preparations, i.e. on purely natural grounds.
Their use has no harmful effects on man, animals, plants or aquatic organisms at all.

The product mixtures consist of non-pathogenic beneficial lyophilised strains of bacteria, where the lyophilisation is a drying process during which first the ingredient is frozen and by means of sublimation ice is removed. Ice is changed directly into water vapours while the liquid state is omitted. The bacterial powder gained by this above-standard technology is a 100% natural product – very light and extremely microbiologically clean. However,
the original morphological and biochemical characters of bacteria remain the same and keep their viability for several years. Therefore, there is no need to worry about a shorter term of expiration as for rival liquid products designated for decomposition of organic matters.